Վերապրողների ծրագիր

Քաղցկեղի ձեր ճանապարհորդությունը բուժումից հետո շարունակվում է

Քաղցկեղը ազդում է ձեր կյանքի յուրաքանչյուր մասի վրա: Փորձը ունի ֆիզիկական, մտավոր, հուզական, սոցիալական և ֆինանսական հետևանքներ, որոնք չեն վերանում, երբ ձեր բուժումն ավարտվի:

ՄԱԿ-ի քաղցկեղի կենտրոնում մենք մշակեցինք մեր Survivorship ծրագիրը `հաշվի առնելով մեր հիվանդները: Մեր նպատակն է ձեզ վերադարձնել ձեր սիրած բաները: Դա նշանակում է օգնել ձեզ, ձեր խնամողներին և ձեր առաջնային խնամքի թիմին ՝ հիվանդից վերապրածին անցնելու միջոցով:

Համայնքի ռեսուրսներ

Հեռավոր որոտի քանդակը մուտքի մոտ Image