Աջակցության ծառայություններ

Որպես ընտանիքակենտրոն հիվանդանոց, մենք հոգ ենք տանում մեր հիվանդների ընտանիքի հուզական կարիքների մասին, որքան ձեր երեխայի: Ձեր երեխային բժշկի տանելը կարող է դժվար լինել: Որպեսզի ձեր ՄԱԿ-ի մանկական հիվանդանոց այցելությունն ավելի դյուրին դառնա, մենք կազմել ենք այն ռեսուրսների ցուցակը, որը, հուսով ենք, օգտագործում եք: