&Արգացման և հաշմանդամության կենտրոն | ՄԱԿ-ի Առողջապահական համակարգ | Ալբուկերկե, Նյու Մեքսիկո թարգմանել

UNM Health- ում ձեր երեխան կօգտվի մանկության անաշխատունակության մասնագետների մեր սրտացավ թիմի փորձից:

&Արգացման և հաշմանդամության կենտրոն

Ստուգել Զարգացման և հաշմանդամության կենտրոն ավելի շատ ծրագրերի, ուսումնական նյութերի և համայնքային ռեսուրսների համար:

Ավելի հին երեխաները և մեծահասակները նույնպես կարող են այցելել որևէ մեկը մի քանի լրացուցիչ կլինիկա, Մենք ցմահ խնամք ենք տրամադրում նրանց համար, ովքեր ունեն ուղեղային կաթված, հոգեկան հիվանդություն, պտղի ալկոհոլային համախտանիշ և այլ հաշմանդամության պայմաններ:

Զարգացման և հաշմանդամության կենտրոն
2300 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87107