Հաշմանդամության այլ ռեսուրսներ | &Արգացման և հաշմանդամության կենտրոն | ՄԱԿ-ի Առողջապահական համակարգ | Ալբուկերկե, Նյու Մեքսիկո թարգմանել

Գտեք միջոցներ առաջին պատասխանողների, վաղ մանկության ուղեգրերի կարիք ունեցող ընտանիքների համար և ավելին:

Ավելի շատ զարգացման և հաշմանդամության ռեսուրսներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, նրանց ընտանիքները և նրանց համայնքի անդամները կարող են մի շարք ռեսուրսներ ձեռք բերել ՄԱԿ-ի andարգացման և հաշմանդամության կենտրոնի միջոցով:


Որպես Նյու Մեքսիկոյի միակ զարգացման համալսարանների զարգացման խանգարումների կրթության, հետազոտության և սպասարկման (UCEDD), մենք կապում ենք առաջին պատասխանողներին, ընտանիքներին և համայնքներին ռեսուրսներով `ամբողջ պետության կապը և խնամքը բարելավելու համար: