ՄԱԿ-ի մանկական առաքելություն և տեսլական

Մեր առաքելությունն է Նյու Մեքսիկոյի երեխաներին տրամադրել համապարփակ, ընտանիքակենտրոն առողջապահություն, որն անհավասար է նահանգում և տարածաշրջանում:

տեսողություն

Մենք պատկերացնում ենք մի հասարակություն, որտեղ Նյու Մեքսիկոյի բոլոր երեխաները օգտվում են ընտանեկան կենտրոնացված մանկաբուժական առողջապահական ծառայությունների մի ամբողջ շարքից, որոնք յուրաքանչյուր երեխայի հնարավորություն են տալիս հասնել օպտիմալ առողջության:

Մենք ձգտում ենք հարստացնել Նյու Մեքսիկոյի մշակութային և էթնիկորեն բազմազան բնակչության կյանքի որակը, երբ ստեղծում, գնահատում, կիրառում և տարածում ենք գիտելիքներ ՝ նորածինների, երեխաների և երիտասարդների առողջական վիճակը բարելավելու համար Նյու Մեքսիկոյում և տարածաշրջանում: